جستجوی پزشکان

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل
پنج شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری ما شامل :

تزریقات در منزل

پانسمان در منزل

سوندگذاری در منزل

تزریق سرم در منزل

خدمات آی سی در منزل

خدمات سی سی یو در منزل

 

ارسال شده در خدمات پرستاری توسط مدیریت | Tags: