جستجوی پزشکان

فیزیوتراپی در منزل

پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۳

فیزیوتراپی در منزل

بیمارانی که دچار آسیب یا تروما شده اند و به خاطر سن بالا نمی توانند از منزل خارج شوند ونیاز به فیزیوتراپی دارند درمان در منزل شفا واحد فیزیوتراپی را  به منزل بیمار اعزام می کند.

پرداخت آنلاین

  13  

کلمات مرتبط :

درمان درمنزل شفا طب ،خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خدمات پرستاری در منزل ، خدمات پزشکی در منزل ، استخدام پزشک ، استخدام پرستار ، درمان زخم بستر در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ،  رادیوگرافی در منزل ، گرقتن گرافی در منزل ، رادیولوژی در منزل ، زخم بستر ، گرفتن نوار قلب در منزل ،